Ankeiler: Met de komst van woonwijk Wulperveld in Stroe is de verwachting dat het verkeer op de Ericaweg toeneemt.

- Met de komst van woonwijk Wulperveld in Stroe is de verwachting dat het verkeer op de Ericaweg toeneemt. Vanwege de verkeersveiligheid heeft het college van B&W daarom besloten om een parkeerverbod in te stellen op een gedeelte van de Ericaweg in Stroe, tussen de Wolweg en Stroeërweg. Daarnaast wordt er een verplicht fietspad met landbouwsluis ingesteld op een gedeelte van de Stoeërschoolweg, ten noorden van de nieuwe woonwijk Wulperveld.

Op een gedeelte van de Stroeërschoolweg wordt een verplicht fietspad ingesteld. In overleg met belanghebbenden is ervoor gekozen om landbouw- en bosbouwtrekkers wel toe te staan op dit gedeelte. Het verplichte fietspad wordt aangegeven met verkeersborden en een landbouwsluis.

Verder wordt er een parkeerverbod ingesteld op de Ericaweg, tussen de Wolweg en het kinderdagverblijf. Het parkeer verbod wordt aangegeven met verkeersborden.

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een van de verkeersbesluiten kunnen tot en met 25 augustus een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barneveld, Postbus 63, 3770 AB, Barneveld. U dient te vermelden tegen welk besluit u bezwaar maakt. Het verkeersbesluit is te vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: [email protected].

Meer over

Deel dit artikel