- Uit de meest recente analyse van de poll die Kiezen voor Nijkerk heeft uitgezet blijkt dat de politiek meer zichtbaar moet zijn en tevens dat de invullers zich te weinig betrokken voelen bij de ontwikkelingen in de gemeente.

In de poll is naast deze stellingen gevraagd wat men zou doen met een extra budget van 50.000 euro.

Veel van de antwoorden hebben betrekking op de groenvoorziening in de gemeente:

 • Uitzetten van wandelroutes door en langs veel groen.
 • Vooral de kern, meer fietsrekken en bankjes.
 • Ook meer groen op het Plein en bij de Oosterpoort.
 • Aan de verbetering van de groenvoorziening en onkruid tussen de tegels en langs de randen van de weg. Vooral Hoevelaken is echt een bende.
 • Het stadspark opknappen / een plek voor iedereen maken.
 • Meer groen in oude wijken
 • Onderhoud groenvoorzieningen, straatverlichting, onderhoud straten en voetpaden Meer groen in Hoevelaken, net als in Nijkerk linten met vaste bloeiende planten.
 • Parken en stilte plekken ipv stenen

Er waren ook suggesties om de verbinding in de gemeente te verbeteren en en/of iets te doen voor de jongeren:

 • Een cultureel evenement voor het gehele gezin welke jaarlijks herhaald zou worden.
 • Organiseren van activiteiten voor mensen die moeilijk aansluiting kunnen vinden, die zich niet verbonden voelen of weten met de samenleving.
 • Buurthuis, ontmoetingsplek met lichte horeca en tuin met terras waar op kleine schaal educatieve, creatieve, culturele, kunst en actuele dingen kunnen plaatsvinden.
 • Aan wijkfeesten, zodat de wijkbewoners elkaar leren kennen en kunnen kijken of ze wat voor elkaar kunnen betekenen.
 • Proberen de jongeren te stimuleren.
 • een plek voor jongeren ouder dan 12+, zo als het voorstel mbt de urban sport bij Paasbos

Duurzaamheid werd ook niet vergeten: l'arbre du vent - windenergie bomen op de rotondes. Of dergelijke kleinschalige energie opwekkers. Geen lelijke zonnevelden of grote windmolens

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: [email protected].

Deel dit artikel