Ankeiler: “De manier waarop de gemeente en de projectontwikkelaar Voorthuizen behandelen met de zaak Pastoriebos, is een heel ernstige beschadiging van de lokale gemeenschap.” Met die woorden richtte oud-predikant Hans Hofstra zich maandag tot de Raad van State.

- “De manier waarop de gemeente en de projectontwikkelaar Voorthuizen behandelen met de zaak Pastoriebos, is een heel ernstige beschadiging van de lokale gemeenschap.” Met die woorden richtte oud-predikant Hans Hofstra zich maandag tot de Raad van State. Samen met andere belanghebbenden was hij aanwezig om zich uit te spreken tegen bouwplannen in het bos. “Dit plan móét van tafel.”

De inmiddels omstreden bouwplannen in het Pastoriebos in Voorthuizen zorgen al jaren voor discussie. De gemeente Barneveld en projectontwikkelaar Van Bekkum willen graag een appartementencomplex met 25 woningen in een deel van het bos realiseren, tot woede van omwonenden en enkele cultuurhistorische organisaties.

Maandag troffen de strijdende partijen elkaar bij de Raad van State (RvS) om de beroepszaak inhoudelijk te behandelen. De gemeente Barneveld heeft in oktober al ingestemd met de bouwplannen in het bos, maar de bezwaarmakers willen er alles aan doen te voorkomen dat het wooncomplex voor senioren er komt. Het is niet de eerste keer dat de partijen elkaar aan de tafel van de bestuursrechter tegenkomen, begin dit jaar speelde de vraag of er al bomen in het bos illegaal gekapt zouden zijn.

Seniorencomplex, servicewoningen of toch appartementen?

Eén van de grootste discussiepunten van de zitting is wat voor huizen er in het Pastoriebos komen. “Spreken we over servicewoningen, aanleunwoningen, een seniorencomplex of appartementen?”, vroeg advocaat Edwin Oskam zich namens actiecomité Behoud Pastoriebos Voorthuizen af. Dit onderwerp kwam als rode draad telkens weer terug.

Het soort huizen maakt uit voor het bestemmingsplan, net als voor bepaalde normen die gelden. Vooral de parkeernorm is ervan afhankelijk. Dat wil zeggen: bij elk soort wooncomplex hoort een ander aantal parkeerplaatsen. Hoe meer parkeerplaatsen er in het Pastoriebos komen, hoe minder bos er overblijft, stellen de omwonenden.

Volgens hen zijn de gemeente Barneveld en projectontwikkelaar Van Bekkum niet consequent in de benaming van het complex, maar dat wijst de tegenpartij van de hand. Volgens hen gaat het om zorgwoningen en zijn ze daar altijd open en transparant over geweest.

Gegniffel

De rechters hadden een lijstje met onderwerpen en vragen gemaakt voor de omwonenden, de gemeente en de projectontwikkelaar. Zo werd het ingewikkelde dossier in ruim drie uur afgewerkt. Op een opmerking van een omwonende dat er vleermuizen, een sperwer, een eekhoorn en een buizerd in het bos wonen, antwoorde een Staatsraad gevat: “Blijkbaar zijn er meer dieren dan Barneveldse kippen aanwezig”, wat leidde tot gegniffel in de zaal.

Toch blijft de zaak volgens de omwonenden ernstig. Zij wijzen op tal van fouten die zijn gemaakt, zoals dat de gemeentelijke monumentencommissie, die zich negatief over het plan uitsprak, op het verkeerde been is gezet door de gemeente. Barneveld ontkent dat met klem en zegt dat er een juiste afweging is gemaakt het negatieve advies naast zich neer te leggen.

De RvS gaf de gemeente en projectontwikkelaar meerdere keren gelijk tijdens de zitting, toen zij wezen op bepaalde procedures. Barneveld kreeg zelfs nog een compliment van de Staatsraad. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de impact van de komst van het wooncomplex in het Pastoriebos op de luchtkwaliteit. Dit blijkt gering, maar het onderzoek had niet gehoeven vanwege de kleinschaligheid van de plannen.

'Luister naar de roep van de aarde'

Het indrukwekkendste betoog kwam van de Voorthuizense oud-predikant Hans Hofstra, die overigens niet verbonden was aan de Hervormde Kerk, die naast het Pastoriebos ligt. Volgens hem moet het Pastoriebos in oorspronkelijke staat behouden blijven. “Veel mensen wandelen hier en genieten van de natuur. Behoud van het bos is goed voor het klimaat en de biodiversiteit.”

De oud-predikant haalde daarbij een statement van Paus Franciscus, de oosters-orthodoxe patriarch Bartholomeus en de Anglicaanse aartsbisschop Justin Welby aan. “Luister naar de roep van de aarde. Verlies van biodiversiteit, aantasting van het milieu en klimaatverandering zijn de onvermijdelijke gevolgen van ons handelen, aangezien we gretig meer van de hulpbronnen van de aarde hebben verbruikt dan de planeet kan verdragen.”

Ook stelt Hofstra dat Voorthuizenaren “machteloos zijn onder het geweld waarmee de gemeente en de projectontwikkelaar dit plan erdoor heen willen drukken”, terwijl er volgens hem eigenlijk niet naar de wens van de bevolking is geluisterd. De gemeente en de ontwikkelaar ontkennen dit.

De Staatsraad gaat nu kijken of de procedures goed zijn doorlopen. “We houden met alles rekening”, zegde de voorzitter de aanwezigen aan het eind van de zitting toe. Over ongeveer twaalf weken is de uitspraak.

Zie ook:

Meer over

Deel dit artikel