. Foto: .

. Foto: .

NIJKERK - Het gemeentebestuur van Nijkerk heeft een brief gestuurd aan de minister president. In deze brief pleitten zij voor de heropening van niet kritische winkels.

Ook het gemeentebestuur van Nijkerk heeft net als de gemeente Barneveld en Overbetuwe een brief gestuurd aan de minister president. In deze brief pleitten zij voor de heropening van niet kritische winkels.

Lees hieronder integraal de brief:

Geachte heer Rutte,

Als Gemeentebestuur van Nijkerk, Nijkerkse Ondernemers Vereniging, Stichting Hartje Hoevelaken en Bedrijvenkring Hoevelaken-Nijkerk vragen wij dringend uw aandacht voor het volgende.

Op het moment dat wij deze brief aan u richten zitten we midden in de lockdown. Zogenaamde niet essentiële winkels, horeca, theaters, kappers, sportscholen en vele andere ondernemingen zijn

wederom gesloten. Hetzelfde geldt voor culturele en sportinstellingen. De taak en de verantwoordelijkheid waarvoor u en uw collega’s staan om de gevolgen van de coronapandemie te

beteugelen zijn complex en immens. Wij realiseren ons dat maatregelen nodig zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan en het voor de zorg in de volle breedte beheersbaar te houden.

Toch richten wij ons vandaag tot u met een noodkreet. De telkens terugkerende ad-hocmaatregelen met forse beperkingen pakken zeer verschillend uit voor onze ondernemers, terwijl die verschillen

steeds moeilijker zijn uit te leggen. Winkeliers die als niet-essentieel worden aangemerkt, moeten met lede ogen aanzien dat dezelfde producten verkocht worden bij een collega die toevallig ook “food” in

het assortiment heeft en daardoor wél open mag. Sportschoolhouders moeten accepteren dat hun bedrijf gesloten blijft, terwijl mensen massaal op wintersport gaan. Dit zijn zomaar twee voorbeelden.

Wij merken dat de nood bij veel ondernemers nu echt heel hoog wordt, het draagvlak voor de maatregelen snel erodeert en de consument uitwijkgedrag vertoont, bijvoorbeeld door over de grens

te gaan. Wij maken ons daar grote zorgen over. Waar het aan ontbreekt is perspectief, zicht op een aanpak voor de lange termijn waarbij ondernemers weer de kans krijgen om te doen waar ze goed in

zijn en wat ze zo nodig hebben: ondernemen. Daarom vragen wij u om twee dingen:

1. Kom zo snel mogelijk met een aanpak voor de langere termijn waarbij het voor veel meer ondernemers dan nu mogelijk wordt om op een verantwoorde manier hun onderneming voort

te zetten en ook sport en cultuur weer mogelijk worden; en

2. Zet op korte termijn stappen om moeilijk of niet uitlegbare verschillen zo veel mogelijk weg te nemen. Zo zou winkelen op afspraak een veilig alternatief kunnen zijn dat op korte termijn zou

kunnen worden ingevoerd.

Onze zorg is breder dan het individuele belang van onze ondernemers. De nood is nu zo hoog dat dit gevolgen gaat hebben voor de vitaliteit van onze centra en de economische en mentale

veerkracht van onze gemeente en inwoners. Daarom doen wij een dringend beroep op u om deze noodkreet te betrekken in de te nemen vervolgstappen in de periode die voor ons ligt. Wij wensen

u en uw collega’s daarbij sterkte en wijsheid.

Hoogachtend,

College Burgemeester en Wethouders Gemeente Nijkerk

Gemeenteraadsfracties

CDA

CU/SGP

Pro 21

VVD

De Lokale Partij

Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk ( BHN)

Hartje Hoevelaken

Nijkerkse Ondernemers Vereniging (NOV)

Deel dit artikel