Lead image 1:
Lead image TXT 1: Uitkeringen. Foto: UWV
Ankeiler: Het aantal door UWV verstrekte WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort daalde in augustus met 3,8%.

- Het aantal door UWV verstrekte WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort daalde in augustus met 3,8%. Het totaal aantal uitkeringen kwam eind augustus uit op 2.875, een daling van 113 uitkeringen ten opzichte van een maand geleden. De tekorten aan personeel doen zich voor in vrijwel alle sectoren. Ook de vraag naar klantcontactmedewerkers is in het tweede kwartaal van 2022 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021 aanzienlijk opgelopen.

Nieuw laagterecord van aantal WW-uitkeringen

Uitkeringen - Foto: UWV


In de regio Amersfoort nam ook in de maand augustus het aantal WW-uitkeringen verder af. Eind augustus verstrekte UWV in de regio in totaal 2.875 WW-uitkeringen. Dat waren 113 uitkeringen minder dan een maand eerder, een daling met 3,8%. Deze daling is iets sterker dan gemiddeld in Nederland: landelijk daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen met 3,1%. In bijna alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen in augustus af, met uitzondering van hele lichte stijgingen in de voeding- genotmiddelenindustrie alsmede het bank- en verzekeringswezen. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking kwam iets lager uit dan afgelopen maand en zakte naar 1,5%. Het landelijke percentage bleef gelijk op 1,6%.

Knelpunten in klantcontact werk zorgen voor langere wachttijden in Amersfoort

Er is sprake van een sterk gegroeide vraag naar medewerkers klantcontact. Ook in het klantcontactwerk is er een sterk gegroeide vraag naar medewerkers, zo blijkt uit het UWV-artikel Knelpunten op de klantcontact arbeidsmarkt, dat vandaag verschijnt op werk.nl. Mensen kopen meer online bij webwinkels. Verder bieden bijvoorbeeld de overheid, banken, zorgverzekeraars en energieleveranciers steeds vaker diensten aan via internet. Deze toename zorgt ervoor dat face-to-face contact verschuift naar telefonisch of digitaal contact. De behoefte aan klantcontactmedewerkers neemt daardoor in vrijwel alle sectoren toe. Medio 2022 merken consumenten steeds vaker dat wachttijden bij klantcontactcenters oplopen. De toegenomen drukte heeft te maken met een groeiend aantal klantvragen en met langere en meer complexe vragen. Bedrijven krijgen bijvoorbeeld extra vragen in verband met de dure energiecontracten of leveringsproblemen van producten. Daarnaast speelt de krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke rol. Voor veel werkgevers is het moeilijk personeel te vinden, ook voor klantcontactcenters. In de regio Amersfoort is het aantal vacatures voor medewerker klantcontact in een jaar tijd sterk toegenomen (+38%). Met name medewerkers klantenservice worden gezocht (174 in het tweede kwartaal van 2022). Het aantal mensen met een WW-uitkering dat juist geïnteresseerd is in een baan als klantcontactmedewerker steeg begin 2021, maar ligt inmiddels lager dan voor de corona periode. De dalende trend lijkt zich momenteel te stabiliseren.

Oplossingen voor werkgever

Om de personeelstekorten en de langere wachttijden bij de klantcontactcenters aan te pakken, zijn verschillende strategieën denkbaar. Werkgevers kunnen nieuw talent proberen te werven uit aanpalende sectoren zoals detailhandel en hospitality. Daarnaast kan het anders organiseren van werk, door techniek op een goede manier in te zetten, voor meer efficiëntie zorgen. Een goede website kan bijvoorbeeld veel klantvragen afvangen. Tot slot is het behoud van personeel belangrijk. Het imago van het beroep/bedrijf, maar ook de arbeidsvoorwaarden spelen hierbij een rol.

Bij ContactCare, een klantcontactcentrum uit Amersfoort, is iedereen welkom

Sinds 2014 heeft Cindy van Delden, Adviseur Werkgeversdiensten van het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersoort maandelijks contact met Contactcare voor de werving van medewerkers klantcontactcentrum. Cindy: 'Het gaat hierbij om werk als inbound callcentermedewerker. Dat houdt in dat je inkomende telefoongesprekken van klanten van diverse bedrijven beantwoordt.' ContactCare doet als werkgever ook regelmatig mee aan speedmeets met werkzoekenden, georganiseerd door het WSP. Zij zijn als bedrijf flink gegroeid, momenteel hebben zij ruim 200 werknemers in dienst, en elke maand zoeken zij nieuwe medewerkers. Tijdens onze overleggen bespreken we o.a. nieuwe wervingsmethodes, hoe het met de huidige medewerkers gaat of waar er nog hulp bij nodig is op de werkvloer. Via een intern opleidingstraject worden nieuwe medewerkers ook intern getraind in het bieden van goede klantenservice. Cindy: 'Contactcare heeft in de afgelopen jaren bewezen samen met ons structureel bij te willen dragen aan werkgelegenheid voor mensen die moelijker zelf een baan vinden. Als ambassadeur van het WSP zetten zij zich zichtbaar in voor een sociale arbeidsmarkt. Vanuit o.a. de Wajong, WIA en doelgroep Banenafspraak hebben zij al diverse werknemers in dienst genomen. Recentelijk nog twee werknemers met een visuele beperking. Sinds december 2019 heeft Contactcare dan ook van het WSP regio Amersfoort het Keurmerk Inclusief Werkgever ontvangen. Met het keurmerk laat het WSP zien dat we deze inzet van de werkgever èn de prettige samenwerking met Contactcare waarderen.'

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: [email protected].

Deel dit artikel