Afdrukken
Ankeiler: Er zijn 19 sollicitanten voor het burgemeestersambt in de gemeente Barneveld. Dit maakte de provincie Gelderland op 5 oktober bekend via een persbericht.

- Er zijn 19 sollicitanten voor het burgemeestersambt in de gemeente Barneveld. Dit maakte de provincie Gelderland op 5 oktober bekend via een persbericht. Lees hieronder de inhoud van het persbericht.

Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Barneveld (circa 60.600 inwoners) hebben zich de afgelopen weken 19 sollicitanten gemeld bij John Berends, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.

Bij de sollicitanten zitten 3 (oud-)burgemeesters, 8 (oud-)wethouders en 2 (oud-)volksvertegenwoordigers (rijk, provincie, gemeente). De overige 6 kandidaten hebben een achtergrond bij bijvoorbeeld de overheid of in de dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 39 tot 65 jaar. Bij de sollicitanten zitten 3 vrouwen.

Procedure

De profielschets voor de nieuwe burgemeester is tijdens de profielschetsvergadering op maandag 5 september 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. De profielschets dient als basis voor de stappen voor de benoeming, de zogenaamde kroonbenoemingsprocedure. Begin november 2022 zullen de commissaris van de Koning en kabinetschef gesprekken voeren met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreken zij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van de gemeente Barneveld. Gezamenlijk stellen zij de selectie van sollicitanten samen waarmee de vertrouwenscommissie de sollicitatieprocedure vervolgt.

De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de Minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is.

In februari 2023 begint nieuwe burgemeester

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting medio december 2022 in de gemeenteraad van de gemeente Barneveld worden vastgesteld. De nieuwe burgemeester wordt begin februari 2023 geïnstalleerd.

De commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als rijksorgaan.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: [email protected].

Deel dit artikel