Ankeiler: Het is lente. De bloemen laten hun mooiste kleuren zien en de bomen zijn weer groen, maar de eikenprocessierups is ook weer in eikenbomen te vinden.

- Het is lente. De bloemen laten hun mooiste kleuren zien en de bomen zijn weer groen, maar de eikenprocessierups is ook weer in eikenbomen te vinden. De haren van de rups zorgen voor irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. Net als vorig jaar is de gemeente Barneveld nu al aan de slag om overlast van deze rups zoveel mogelijk te voorkomen.

De gemeente Barneveld bestrijdt de eikenprocessierups in de gebieden waar inwoners de grootste risico’s lopen: bij drukke fietspaden, scholen en kinderdagverblijven, verzorgingscentra en publieke gebouwen.

Zo bestrijdt de gemeente de eikenprocessierups:

• De gemeente brengt een biologisch bestrijdingsmiddel (XenTari) aan op de bladeren van de bomen.
• Als er nesten komen, dan zuigen medewerkers van de gemeente die weg uit bomen die de gemeente in beheer heeft en bij scholen. Op particulier terrein moet de eigenaar zelf de nesten verwijderen. Het advies is om hier een specialist voor in te schakelen.
• Er worden nestkasten geplaatst en bermen worden ingezaaid met een kruidenmengsel. Hierdoor worden insecten – en dus vogels – aangetrokken. De vogels eten de rupsen op.
• Verder worden er feromoonvallen geplaatst, in het najaar. Feromoonvallen lokken de uitgevlogen mannelijke eikenprocessievlinders in een val. Door het aantal gevangen mannetjes in de val te tellen, kan de gemeente laten berekenen hoeveel nesten we komend jaar kunnen verwachten.

Sinds deze week is de gemeente Barneveld begonnen met het bespuiten van eikenbomen met het biologische bestrijdingsmiddel. Ze spuiten de eikenbomen langs wegen waar veel wordt gefietst. Vanuit de feromoonvallen die vorig jaar zijn geplaatst, bleek namelijk dat hier de meeste vlinders werden gevangen. Op die plekken is de kans op nesten van de eikenprocessierups dus het grootst. Het bestrijdingsmiddel kan alleen gebruikt worden op droge dagen met niet teveel wind.

Doe altijd een melding

De gemeente Barneveld vraagt inwoners die de eikenprocessierups aantreffen altijd een melding te doen, ook als dat op particuliere grond is. Ga hiervoor naar barneveld.nl/rups. Zo krijgt men een goed beeld van de verspreiding van deze rupsen in de gemeente. De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: [email protected].