A1 Mediagroep

A1 Mediagroep - de stem van jouw regio!

advertentie
Geschreven door Jan van Ingen
23 mei 2023 20:41


Er komen 650 woningen bij in Doornsteeg
Foto: Er komen 650 woningen bij in Doornsteeg
wethouder Esther Heutink-Wenderich. Foto: Jeroen Brons

- In de derde en laatste fase van de woonwijk Doornsteeg worden 650 woningen en appartementen gebouwd. Inwoners en belanghebbenden kunnen de komende weken hun zienswijze op het plan geven. “De komende jaren bouwen wij in deze mooie wijk voor verschillende doelgroepen. Hiermee is de nood op de woningmarkt niet opgelost. We moeten dus volop doorgaan met het realiseren van onze plannen”, geeft wethouder Esther Heutink-Wenderich aan.

Verder komt er een geluidswal met scherm dat zorgt voor een afname van het geluid van het verkeer van de snelweg. Zonder dit scherm kan het plan niet doorgaan.

Verdere uitwerking

Er zijn verschillende woningtypes voor diverse doelgroepen. Dit is geheel in lijn met de Woonvisie 2020+ die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Het gaat om ten minste 35% sociale huur- en koopwoningen, ten minste 10% lage middeldure huur- en koopwoningen en tenminste 15% hoge middeldure huur- en koopwoningen. Het ontwerpbestemmingsplan laat nog ruimte voor de uitwerking van de wijk. Een kwaliteitsteam beoordeelt later de verdere uitwerking. In dit team zit onder meer een stedenbouwkundige en een vertegenwoordiger van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit. Alle plannen die worden ontwikkeld, worden door dit team beoordeeld op stedenbouwkundige kwaliteit, beeldkwaliteit (welstand) en uitvoerbaarheid.

Ontheffing nodig voor een geluidswal

Aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een verzoek gedaan om een ontheffing voor het realiseren van de geluidswal naast de A28. Om de snelweg ligt nu een beschermingszone voor eventuele toekomstige uitbreidingen van de snelweg. In het ontwerp van de geluidswal is rekening gehouden met de geplande uitbreiding naar 2 x 3 rijstroken en een eventuele toekomstige uitbreiding naar 2 x 4 rijstroken.

Vervolgproces

Het ontwerpbestemmingsplan wordt vanaf 24 mei voor zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode organiseert de gemeente in juni een inloopbijeenkomst voor omwonenden en andere betrokkenen om een toelichting te geven en mogelijke vragen te beantwoorden. Na afloop van de terinzagelegging worden de ingekomen zienswijzen samengevat, beoordeeld en beantwoord. Vervolgens worden de beantwoorde zienswijzen met het eventueel gewijzigde definitieve bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking?  Mail naar de redactie: [email protected] of bel 0341-798 298

Best  Nijkerk Nieuws 

nijkerk voorpagina nieuws nieuwbouw vrmg 
 
  • A1 Regio TV
  • A1 Radio

Strand Horst


advertentie