Lead image 1:
Lead image TXT 1: Schets mogelijke stedenbouwkundige invulling Blekkerserf. Foto: Locatiestudie huisvesting arbeidsmigranten
Ankeiler: Het college van de gemeente Nijkerk wil op korte termijn 90 tijdelijke woningen voor arbeidsmigranten realiseren.

- Het college van de gemeente Nijkerk wil op korte termijn 90 tijdelijke woningen voor arbeidsmigranten realiseren. Die moeten woonruimte bieden aan ongeveer 180 arbeidsmigranten. Een locatie aan de Blekkerserf in Nijkerk is het meest geschikt voor de huisvesting van deze doelgroep, zo blijkt uit een locatiestudie van afgelopen Juni. Het college wil binnenkort in gesprek met de omwonenden en daarna de plannen verder uitwerken.

In de locatiestudie is een voorselectie gemaakt van locaties die mogelijk geschikt kunnen zijn voor de huisvesting van 180-200 arbeidsmigranten in 90-100 wooneenheden op basis van ambtelijke omgevingskennis. Er zijn 4 verschillende locaties onderzocht:
1. Blekkerserf, Nijkerk
2. Ampèrestraat, Nijkerk
3. Ampèrestraat/Ohmstraat/Westkadijk, Nijkerk
4. Amersfoortseweg, Nijkerkerveen
Hierbij is optie 1 het meest geschikt bevonden. De betreffende locatie heeft diverse voordelen ten opzichte van de anderen waaronder het feit dat de al eigendom is van de gemeente Nijkerk, er geen sanering hoeft plaatste vinden en de huidige erfpachtovereenkomst op korte termijn kan worden opgezegd.

De planning is dat in oktober 2023 het concept stedenbouwkundig plan klaar moet zijn. In november vindt het gesprek met de omwonenden hierover plaats waarna naar verwachting de besluitvorming in de raad in het eerste kwartaal van 2024 plaatsvindt.

Mooie oplossing

Wethouder Esther Heutink, met onder andere wonen en ruimtelijke ordening in haar portefeuille, over de plannen: "De druk op de woningmarkt blijft groot. Ook in de gemeente Nijkerk hebben verschillende doelgroepen grote moeite om geschikte woonruimte te vinden. De locatie aan de Blekkerserf is een mooie oplossing om arbeidsmigranten tijdelijk te huisvesten. Veel arbeidsmigranten werken bij foodbedrijven en zijn daarmee belangrijk voor onze lokale economie."

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: [email protected].