Ankeiler: Op vrijdag 15 september heeft de Nijkerkse gemeenteraad naar buiten gebracht, voorlopig geen mogelijkheid te zien in het voortzetten van de benodigde voorbereidingen voor de beoogde noodopvanglocatie van asielzoekers in Hoevelaken.

- Op vrijdag 15 september heeft de Nijkerkse gemeenteraad naar buiten gebracht, voorlopig geen mogelijkheid te zien in het voortzetten van de benodigde voorbereidingen voor de beoogde noodopvanglocatie van asielzoekers in Hoevelaken. In eerste instantie zou er een nieuwe informatiebijeenkomst georganiseerd moeten worden, voor de inwoners van Hoevelaken, maar deze bijeenkomst werd eerder al op de lange baan geschoven. Tevens moesten er nog veel maatregelen besproken worden. Zodoende lijkt het beter te zijn om het gehele proces van de voorbereidingen voorlopig te staken.

Het college van burgemeesters en wethouders van Nijkerk verklaart in een brief:

'' We vinden het van belang om zorgvuldig om te gaan met de vragen en aandachtspunten die inwoners en ondernemers in alle gesprekken naar voren hebben gebracht. Dit betekent dat we hen concrete antwoorden, maatregelen en randvoorwaarden willen bieden voor de realisatie van de noodopvang, die helpen om de zorgen die leven weg te nemen. De afgelopen periode zijn wij hiermee aan de slag gegaan.
Wij kunnen op veel vragen, opmerkingen en zorgen passend reageren, maar dat geldt helaas niet voor alle vraagstukken. Een wezenlijk onderwerp is bijvoorbeeld het veiligheidsplan. De gesprekken met het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA) over de gewenste maatregelen en de financiering hiervan hebben nog niet tot een afronding kunnen komen. Dit veiligheidsplan is voor ons een voorwaarde voor een goede opvang van de asielzoekers.

De door inwoners en ondernemers aangegeven aandachtspunten en de noodzaak om te komen tot een goede opvang van de asielzoekers hebben bij ons ook tot de conclusie geleid dat wij als gemeente onvoldoende in staat zijn om dit momenteel organisatorisch goed te borgen.

Ondertussen spelen er ook landelijke ontwikkelingen. De spreidingswet is niet controversieel verklaard en staat al snel op de rol voor behandeling. Mogelijk dat de aanname van dit wetsvoorstel leidt tot een nieuw en fundamenteel gesprek over noodopvang bij ons gemeentebestuur.

Tegen deze verschillende achtergronden hebben wij de afgelopen week gereflecteerd op de ontstane situatie. De optelsom van bovenstaande bevindingen heeft ons doen besluiten om te stoppen met de voorbereiding van het proces over een noodopvang in het gebouw aan de Koninginneweg 1 in Hoevelaken.

Wij betreuren dat dit proces zo loopt en hadden dit graag anders gezien. Voor ons blijft overeind dat we een bijdrage willen leveren aan het oplossen van de nood die er is, door een menswaardige en kwalitatieve opvang voor asielzoekers te realiseren. De komende periode zal gebruikt moeten worden om de consequenties van ons besluit om niet door te gaan met dit proces in beeld te brengen en na te denken over mogelijke scenarioā€™s voor de toekomst.''

šŸ’¬ Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: [email protected].

Deel dit artikel