Fusie van Barneveld en Scherpenzeel?. Foto: Omroep Gelderland

Fusie van Barneveld en Scherpenzeel?. Foto: Omroep Gelderland

SCHERPENZEEL - Het is D-day voor de gemeente Scherpenzeel. Vanavond vergadert de provincie over het voorstel om Scherpenzeel en Barneveld te herindelen.

Het Gelders college denkt dat Scherpenzeel beter af is bij Barneveld, de gemeente zelf verzet zich daartegen. De laatste vergadering voor het reces is een marathonvergadering, er staat zoveel op de agenda dat de vergadering dinsdagavond al begint en woensdag de hele dag doorgaat. Voor de inwoners van Scherpenzeel telt dinsdagavond, dan staat de toekomst van hun gemeente op het spel.

De discussie over een herindeling met Barneveld speelt inmiddels al zo'n twee jaar en heeft de Scherpenzeelse politiek verdeeld. De voorstanders voor herindeling vormen de oppositie, zij die tegen zijn zitten in de coalitie.

Nieuw college moet Scherpenzeel zelfstandig houden

Die coalitie vormde zich in december 2019. De raadsvergadering toen trok honderden belangstellenden en was politiek een spannende. De bom ontplofte nog voor de vergadering, het college viel én aan het einde van diezelfde vergadering was er een nieuw verbond gesmeed. SGP en Gemeentebelangen Scherpenzeel gaan samen de strijd aan: voor het behoud van een eigen gemeente.

Zie ook: Meerderheid raad Scherpenzeel kiest voor zelfstandigheid; nieuw college staat klaar

Het jaar dat volgt is op z'n zachtst gezegd tumultueus te noemen. De provincie geeft het college pak en beet vijf maanden de tijd om aan te tonen dat het zelfstandig kan blijven. De wethouders vinden dat ze daarin zijn geslaagd, de provincie denkt daar anders over.

Knetterend college

Dat zorgt voor spanning, de provincie start de herindelingsprocedure met tegenzin van de gemeente zelf. Tegelijkertijd knettert het ook in het Scherpenzeels college, de waarnemend burgemeester Harry de Vries en de wethouders vertrouwen elkaar niet meer.

Het gaat zelfs zo ver dat de wethouders informatie alleen nog onder strikte geheimhouding wilden delen met De Vries. Na de zomer barst de bom. De wethouders zeggen het vertrouwen op. De Vries krijgt het verwijt dat hij informatie doorspeelt naar de provincie.

De burgemeester meldt zich ziek, er komt een onderzoek onder leiding van Paul Frissen. Hij vindt dat de burgemeester excuses verdient omdat hij onheus is bejegend. Maar in dat onderzoek krijgt ook de provincie kritiek. Zo wordt het zogenoemde open overleg een farce genoemd 'omdat voor de provincie toch al duidelijk is wat de uitkomst is.'

Zie ook: Wethouders in Scherpenzeel wilden al veel langer van burgemeester af

Bij dat open overleg zit Scherpenzeel niet. De gemeente is faliekant tegen de werkwijze en wil niet aan tafel zitten. Pas in december van dat jaar schuiven ze aan om toch duidelijk te maken waarom ze niet heringedeeld worden. Een maand later hakt de provincie de volgende knoop door: ze gaan door met de herindelingsprocedure.

Niet alleen de coalitie, maar ook inwoners van Scherpenzeel zijn tegen. Uit een peiling blijkt dat 86 procent van de inwoners zelfstandig wil blijven. En over het proces is ook van alles te doen, zo dient 50Plus vanavond een motie in om een integriteitsonderzoek in te stellen. Ook de landelijke politiek begint zich steeds meer te mengen in de discussie. Zij komen sowieso nog aan de beurt, als de provincie voor een fusie stemt, moet ook Den Haag nog een oordeel vellen.

Deel dit artikel