NIJKERK - Burgemeester Renkema heeft 19 januari 2022 een woning in Nijkerk gesloten vanwege het overtreden van de Opiumwet. In de woning werd een handelshoeveelheid harddrugs aangetroffen. Dit is een reden om de woning te sluiten voor de duur van drie maanden op grond van artikel 13b Opiumwet.

Burgemeester Renkema: “De productie van en handel in drugs heeft grote gevolgen voor de veiligheid in de buurt, de gezondheid, het milieu en de openbare orde. We willen de veiligheid binnen onze gemeente bewaken en zetten daarom sterk in op de aanpak van dit soort activiteiten. Onder een aantal omstandigheden hebben we de mogelijkheid een woning te sluiten, overtreding van de Opiumwet is een van die omstandigheden. We willen hiermee een duidelijk signaal geven dat er geen plaats is in Nijkerk voor dit soort zaken.”

[image:7531080]

Burgemeester Renkema heeft voor de sluiting van de woning gebruik gemaakt van het Damoclesbeleid. Deze bestuursrechtelijke maatregel kan naast een strafrechtelijke maatregel worden opgelegd om overlast en gevaarlijke situaties onmiddellijk op te heffen.

De bewoner van het pand heeft na de aangekondigde sluiting een ‘voorlopige voorziening’ aangevraagd. Dat betekent dat de rechter bekijkt of het besluit om het pand te sluiten wel klopt. De uitspraak van de rechter is dat het handelen van de burgemeester in lijn is met de wet en dat hij de juiste afweging heeft gemaakt.

Meld verdachte situaties

Door signalen van criminele activiteiten te melden, kunnen inwoners helpen de gemeente veiliger te maken en criminelen te stoppen. De gemeente roept inwoners op om vermoedens van ondermijnende en criminele activiteiten te melden. Wilt u dit anoniem doen, dan kan dat bij Meld Misdaad Anoniem. Dit versterkt de gezamenlijke aanpak tegen de georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Zo maken we samen wijken en buurten veiliger.

Het meldpunt is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden van 9.00 tot 17.00 uur. Daarnaast is het 24/7 mogelijk om iets te melden via een beveiligde omgeving op meldmisdaadanoniem.nl/melden. Wilt u liever bij de politie melden dan kan dat via 0900-8844.

Deel dit artikel