- Het zijn vier roerige jaren geweest voor iedereen, zo ook voor het College B&W, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie van de gemeente Barneveld. Met name de corona-pandemie heeft veel van de flexibiliteit gevraagd. Nu de balans is opgemaakt blijkt dat veel punten uit het coalitieakkoord 2018-2022 zijn gerealiseerd. Een greep van de hoogtepunten uit de coalitieperiode 2018-2022 zijn samengevat in een digitaal magazine.

Het magazine is te bekijken via deze link: https://publicaties.barneveld.nl/hoogtepunten-coalitieperiode-2018-2022/cover/

Het college dankt de grote inzet van iedereen in de gemeentelijke organisatie maar ook die van de maatschappelijke partners. Waarbij de bijdrage van voormalig bestuurders: burgemeester Asje van Dijk, wethouder Aart de Kruijf en gemeentesecretaris Erik van Steden, niet mag worden vergeten.

En het is nog lang niet klaar. Er zijn de laatste vier jaar veel bouwstenen gelegd die ervoor zorgen dat de komende periode nog meer stappen gemaakt kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Omgevingsvisie 2040 waarvan de eerste participatieronde is geweest en die naar verwachting 2023 wordt vastgesteld. Of bijvoorbeeld het sport- en beweegakkoord wat er nu ligt waarvan de gevolgen de komende jaren nog zichtbaarder gaan worden. Of de jeugdhulp die veel meer data-gedreven te werk zal gaan. Of de dienstverlening die steeds verder gedigitaliseerd is en zich blijft verbeteren. En we zijn zeker niet volledig in deze opsomming.

In het digitale magazine is te zien dat op alle thema’s wel ontwikkelingen gaande zijn. Kortom er is genoeg gezaaid om de komende jaren weer te gaan oogsten.

Op 16 maart 2022 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats en wordt kort daarna een nieuwe gemeenteraad gekozen en een nieuw college B&W samengesteld. Zij gaan weer nieuwe afspraken maken en dit vastleggen in een nieuw coalitieakkoord voor de komende vier jaar.

Deel dit artikel