Verkiezingen. Foto:

Verkiezingen. Foto:

BARNEVELD - De heer Evert Jan Nieuwenhuis, burgemeester van de gemeente Waddinxveen, verkent de komende periode – als informateur – de mogelijkheden voor de vorming van een hecht en stevig college dat kan steunen op een vruchtbare samenwerking met de gemeenteraad van Barneveld.

De SGP, de grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart jl., stelde dit voor aan de andere politieke partijen die met dit voorstel instemden.

De opdracht aan informateur Nieuwenhuis is “te onderzoeken welke programmatische en politieke mogelijkheden er zijn om tot een hecht en stevig college te komen dat kan steunen op een vruchtbare samenwerking met de gemeenteraad op basis van een werkbare meerderheid in de raad. In dit onderzoek gaat zorgvuldigheid boven snelheid.” Het gaat in eerste instantie om een verkennende fase.

Gesprekken met alle fracties

De heer Nieuwenhuis spreekt de komende periode met alle fracties waarbij hij in het bijzonder ingaat op de volgende aandachtspunten:

  • Hoe duidt u de verkiezingsuitslag?
  • Wat zijn de belangrijkste doelen die de fractie wil bereiken in de komende bestuursperiode?
  • Zijn er belemmeringen of zelfs breekpunten voor samenwerking in een coalitie met andere fracties?
  • Met welke fracties is er de bereidheid tot samenwerking in een coalitie en met welke fracties juist niet?
  • Welke coalitie geniet de voorkeur en biedt perspectief op een vruchtbare samenwerking in het college en de gemeenteraad gedurende de komende bestuursperiode? Hierbij zijn ook de beschikbare competenties van de kandidaat-wethouders onderdeel van het gesprek.

Het is de bedoeling dat de heer Nieuwenhuis een objectief en zakelijk verslag van bevindingen opstelt waarin hij ook aangeeft wat – op basis van deze verkennende fase – een kansrijke coalitie zou kunnen zijn.

De heer Nieuwenhuis informeert de raad over zijn bevindingen en licht die toe in een openbare bijeenkomst.

Deel dit artikel