BARNEVELD - De heer Evert Jan Nieuwenhuis, informateur voor een nieuw te vormen college van de gemeente Barneveld adviseert op basis van zijn informerende gespreksrondes een nadere verkenning tussen de partijen SGP, Lokaal Belang en de ChristenUnie. Donderdag 7 april presenteerde de informateur zijn bevindingen.

Conclusies en aanbevelingen

Naar aanleiding van de informerende gesprekken heeft de informateur de conclusie getrokken dat een nadere verkenning tussen de SGP, Lokaal Belang en de ChristenUnie zou kunnen leiden tot het opstellen van een inhoudelijk programma. Gelet op de opgaven waar de gemeente Barneveld de komende jaren voor staat, is gebleken dat een college van vier wethouders wenselijk is. In deze constellatie levert de SGP als grootste partij twee wethouders en Lokaal Belang en de ChristenUnie elk één.

Opdracht

De opdracht aan de heer Nieuwenhuis was ‘te onderzoeken welke programmatische en politieke mogelijkheden er zijn om tot een hecht en stevig college te komen dat kan steunen op een vruchtbare samenwerking met de gemeenteraad op basis van een werkbare meerderheid in de raad.’ Het gaat in eerste instantie om een verkennende fase.

Gesprekken

De informateur sprak de afgelopen weken met alle politieke partijen die in de nieuwe gemeenteraad zijn vertegenwoordigd. Iedere partij nam met twee vertegenwoordigers deel aan deze gesprekken. Op basis van de gesprekken heeft de heer Nieuwenhuis een objectief en zakelijk rapport van zijn bevindingen opgesteld waarin hij ook aangeeft wat – op basis van deze verkennende fase – een kansrijke coalitie zou kunnen zijn. De fractievoorzitters hebben het rapport met de bevindingen van de heer Nieuwenhuis uitgereikt gekregen. Het rapport is openbaar en online beschikbaar via www.barneveld.nl/raad. Met het opleveren van het rapport van bevindingen eindigt de informatiefase en de opdracht aan de informateur.

Vervolg

Na deze informatiefase start de formatiefase. De SGP, de grootste partij in de nieuwe gemeenteraad van Barneveld, overlegt op korte termijn met Lokaal Belang en de ChristenUnie hoe aan het advies van de informateur vorm en inhoud kan worden gegeven en welke vervolgstappen er gezet kunnen worden.

Deel dit artikel