Resultaten afvalinzameling gemeente Nijkerk positief

Gepubliceerd op 07-07-2019

Het huis-aan-huis gescheiden inzamelen van plastic, drankkartons en blik (PMD) geeft positieve resultaten, zo blijkt uit cijfers over de afvalinzameling van de eerste vier maanden van dit jaar.

In januari 2019 voerde de gemeente Nijkerk een aantal nieuwe maatregelen in. De meeste inwoners zijn tevreden over de maatregelen. Het motiveert hen om nog beter afval te scheiden. Ongeveer 76 % van het afval wordt in 2019 gescheiden. Dat was vorig jaar nog 71%. Bewoners scheiden hun afval goed, maar ook de kwaliteit van het PMD is goed. Er zit weinig vervuiling in. Wethouder Harke Dijksterhuis is blij met de resultaten. Hij draaide een ochtend mee op de vuilniswagen om zelf te ervaren wat het werk inhoudt.

Uit de cijfers van de eerste vier maanden van 2019 blijkt, dat we een daling van de totale hoeveelheid restafval kunnen verwachten van 4.966 ton in 2018 naar 4.037 ton in 2019. Deze getallen krijg je, wanneer je de cijfers over de eerste vier maanden doortrekt over het hele jaar.”

Deze cijfers betekenen dat elke inwoner in 2018 nog 118 kg restafval had. In 2019 zal dit waarschijnlijk nog maar 95,5 kg per inwoner zijn. Daarmee lijkt Nijkerk de landelijke doelstelling, om onder de 100 kg restafval per inwoner per jaar uit te komen, te gaan halen. Voor PMD geldt, dat in 2018 elke inwoner gemiddeld 16 kg PMD gescheiden inzamelde. In 2019 wordt dit gemiddeld 25 kg per inwoner. 

Sinds 1 januari 2019 zamelt de firma Remondis voor de gemeente Nijkerk huis-aan-huis plastic, drankkartons en blik (PMD) in. Daarnaast is er iets veranderd in het ophaalschema. Vóór 2019 werd er om de twee weken restafval en GFT ingezameld. Tegenwoordig is dat om de drie weken restafval, GFT en PMD. Maar in de zomermaanden komt de vuilniswagen juist elke week langs voor GroenteFruit- en Tuinafval. Bovendien maakt Remondis gebruik van vuilniswagens die op gas rijden, in plaats van op diesel.

Wethouder Harke Dijksterhuis: ”Het is duidelijk dat alle maatregelen die we hebben genomen positief bijdragen aan een betere inzameling. De huis-aan-huis inzameling van PMD voorziet in een behoefte. De bewoners zijn er positief over. Heel veel mensen doen mee en de inzamelresultaten zijn daar ook naar. Maar ook de kwaliteit van het PMD is goed. Dit is mede te danken aan de controle van de mensen achter de vuilniswagen. Zij pikken de te zware containers, waar soms ook ander afval dan PMD inzit, er gelijk uit. Vandaag heb ik met eigen ogen gezien hoe het ophalen van afval werkt, toen ik de ochtend met de vuilniswagen meereed. Ik heb waardering voor het werk dat deze mensen doen. Met de traktatie die ik voor ze meenam, wilde ik dat laten zien. Met zijn allen dragen we in Nijkerk bij aan de zogenaamde ‘circulaire economie’. Als wethouder duurzaamheid ben ik daar trots op.”

waste-separation-502952_960_720 waste-separation-502952_960_720